เยี่ยมชมสถานีวิทยุชมชุนคนภูหลวง FM 96.50 MHZ

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00-13.30 น พ.ต.อ.สมเกียรติ แก้ววิเศษ ผกก1 บก ส2 ,พ.ต.ท.จิรภัทร์ ชุมศรี, พ.ตท.ประเชิญ จันทร์เถื่อน สว กก1 บก ส2 พร้อมคณะ ร่วมกับองค์กร CBM,มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุชมชุนคนภูหลวง FM 96.50 MHZ ซึ่งเป็นวิทยุต้นแบบเพื่อท้องถิ่นด้วยจิตอาสา มีการจัดรายการเพื่อคนพิการและอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ตามโครงการประสานแลกเปลี่ยนและตรวจเยี่ยมองค์การพัฒนาเอกชน ฯ