จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา บก.ส.๒

เรื่องจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรายการ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อโฟกัส จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการ ฝอ.บก.ส.๒

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ