ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน


พล.ต.ต.วรวัฒน์  อมรวิวัฒน์

ผบก.ส.2


พ.ต.อ.มนตรี  แป้นเจริญ

รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.โกศล  วีรวิศาล

รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.จิรศักดิ์  ไกรเพชร

รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.ทรงกลด  เกริกกฤตยา

 รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.สมเกียรติ  แก้ววิเศษ

รอง ผบก.ส.2