ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.ยสวินท์

พล.ต.ต.ยสวินท์  หรรษมนตร์

ผบก.ส.2

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พ.ต.อ.วรวัฒน์  อมรวิวัฒน์

รอง ผบก.ส.2

พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พ.ต.อ.อภิชา

รอง ผบก.ส.2

พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พ.ต.อ.มนตรี  แป้นเจริญ

รอง ผบก.ส.2

พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พ.ต.อ.ศารทูล  ประดิษฐ์

 รอง ผบก.ส.2

พล.ต.ต.ธนชาต บุญโพธิ์ เผือกอ่ำ ผู้บังคับการอำนวยการ

พ.ต.อ.จิรศักดิ์  ไกรเพชร

รอง ผบก.ส.2