ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน


พล.ต.ต.สุทธิพงศ์  แจ้งอริยวงศ์

ผบก.ส.2


พ.ต.อ.นิรุธ  ประสิทธิเมตต์

รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.ทรงกลด  เกริกกฤตยา

รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.สมเกียรติ  แก้ววิเศษ

รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.กรธวัช  สวัสดิ์โรจน์

 รอง ผบก.ส.2


พ.ต.อ.จักษ์  ยังให้ผล

รอง ผบก.ส.2